23 აპრ

სტუდენტთა 87-ე კონფერენცია

Preview     ბრძანება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ
23 აპრ

ყურადღება!

გლობალური გამოწვევების ფორუმი ბრუნდება !
22 აპრ

სტუდენტთა კონფერენცია

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ღვინო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რესურსი და ქვეყნის იდენტობის“  ჩატარების შესახებ
22 აპრ

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი-ახალგაზრდული პერსპექტივა“

ბრძანება ღონისძიება „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი-ახალგაზრდული პერსპექტივის“ ჩატარების შესახებ
22 აპრ

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი -2019

24 აპრილს 12.00 საათზე, საქართველოს ტექნოპარკში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019-ის ფარგლებში გაიმართება დარგთაშორისი კვლევების სემინარი
22 აპრ

შუალედური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი
სიახლეების სრულად ნახვა

მოწვეული პროფესორის წარმატება

03/19/2019

მოწვეული პროფესორის წარმატება!


პროფესორი მერაბ ვანიშვილი მსოფლიოში აღიარებული ჟურნალის - (Website:http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/CUBR or http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/CBR) - სარედაქციო კოლეგიის წევრთა შორის!

ყოველთვიურმა სამეცნიერო და რეცენზირებულმა ჟურნალმა - „China-USA Business Review (ISSN 1537-1514) and Chinese Business Review (ISSN 1537-1506) - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორი - მერაბ ვანიშვილი - 22.02. 2019-დან აირჩია თავისი სარედაქციო კოლეგიის წევრად.
ჟურნალი (Website: http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/CUBR or http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/CBR) ინდექსირდება შემდეგ გამოცემებში: Google Scholar; H-index list; CrossRef; Polish Scholarly Bibliography (PBN), Poland; Index Copernicus, Poland; WebQualis/Capes index, Brazil; ANVUR (Italian National Agency for Evaluation of University and research Institues), Italy; Finnish Publication Forum (JUFO), Finland; Norwegian Social Science Data Services (NSD), Database for Statistics on Higher Education (DBH), Norway; Chinese Database of CEPS, American Federal Computer Library center (OCLC); Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, China; China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China; Ulrich’s Periodicals Directory, USA; CSA Social Science Collection, Public Affairs Information Service (PAIS), USA; Cabell’s Directory of Publishing Opportunities, USA; Google-based Impact Factor(Google Scholar Metrics: 8); Social Science Research Network; Universe Digital Library S/B, ProQuest, Malaysia; GetCITED, Canada; J-Gate, India; CiteFactor, USA; SCRIBD (Digital Library), USA; Chinese Electronic Periodical Services (CEPS), China; Jour Informatics; PubMed, USA; National Taiwan University Library, Taiwan; Airiti Library, Taiwan; National Taipei College of Bussiness Library, Taiwan; Open Academic Journals Index (OAJI), Russian; Academic Key; Electronic Journals Library (EZB), Germany; SJournal Index; Scientific Indexing Services; Journals Impact Factor (JIF) (0.5); NewJour, USA; ResearchBib, China; InnoSpace, USA; Publicon Science Index, USA; Oriprobe Information Services, China; WZB Berlin Social Science Center, Germany; UniMelb (University of Melbourne), Australia; Internet Archive; Scholarsteer, USA; Infobase Index, India (IBI Factor: 3.36); Turkish Education Index, Turkey; Universal Impact factor, USA; BASE, Germany; WorldCat, USA; Socol@r, China; Sherpa/Romeo, UK; Journal Index.net, Australia; Scientific Journal Impact Factor, Morocco; Free Libs; Georgia Tech Library, USA; Philadelphia University Library, USA.
მერაბ ვანიშვილი გთავაზობთ მისთვის, როგორც ჟურნალ „China-USA Business Review (ISSN 1537-1514) and Chinese Business Review (ISSN 1537-1506) სარედაქციო კოლეგიის წევრისათვის, განკუთვნილი 20%-იანი ფასდაკლებით (წელიწადში 12-ჯერ) სარგებლობას და დახმარებას სამეცნიერო სტატიების რედაქტირებასა და პუბლიკაციაში.