07 აგვ

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან გარე მობილობის შესახებ
ყველა სიახლე

ფაკულტეტზე დასრულდა მაგისტრანტების და დოქტორანტების დაცვები

22-07-2019 ფაკულტეტზე დასრულდა სამაგისტროდა სადოქტორო  ნაშრომების დაცვა. სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვა 37 მაგისტრანტმა და 11 დოქტორანტმა. ნაშრომები წარმოდგენილი იყო სათანადო დონეზე.

 

სიახლეებში დაბრუნება