13 სექ

სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები - 2019

2019 წლის 25 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ სტუ-ს აკადემიური თანმდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე დარგობრივი საკონკურსო კომისიების მიერ ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები ფაკულტეტებისა და საგანთა ჯგუფების მიხედვით

ყველა სიახლე

დამხმარე პერსონალი

საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის დეპარტამენტი

   ქაშიბაძე მარინე ვაჟას ასული - უფრ.სპეციალისტი;


მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო საწარმოო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი:


   გერკეული თენგიზ ზაქარიას ძე – (ხელშ.)მთ. სპეციალისტი

   მამალაძე ქეთევანი – სპეციალისტი.


პოლიგრაფიისა და მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

   ლომაძე ასმათ ნიკოლოზის ასული– უფრ.სპეციალისტი;

   აბაშიძე ქეთევან ნუგზარის ასული - მთ.სპეციალისტი;
 

საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტი:


   დათუაშვილი მანანა - მთ. სპეციალისტი;

   გოგოლაძე ლეილა - უფრ.სპეციალისტი.


 
კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტი

   მეგრელიძე გიორგი თამაზის ძე - სპეციალისტი;


    სატყეო–ტექნიკური დეპარტამენტი

   დვალი თეიმურაზი – უფრ.სპეციალისტი;

   გოგოტიშვილი მაია – უფრ.სპეციალისტი;

   ჟღენტი მაკა  – უფრ.სპეციალისტი(0,5 საშტ. ერთ.);

   ტყემალაძე რამაზი – უფ. სპეციალისტი((0,5 საშტ. ერთ.).


ლოჯისტიკის დეპარტამენტი

   ურუშაძე ქეთევანი – სპეციალისტი.


ტრანსპორტისა და მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი


   კანკაძე ჯემალი –მთ. სპეციალისტი (0,5 საშტ.ერთ);

   შევარდენიძე მზია – უფ. სპეციალისტი;
   მუჯირი სალომე – უფ. სპეციალისტი;
   ხუციშვილი ვასილი – სპეციალისტი.

  შილაკაძე ეკატერინე ვაჟას ას – ხელშ.უფ. სპეციალისტი;
  გიორგაძე ხათუნა თეიმურაზის ას – (0,5. ხელშ.)უფ. სპეციალისტი;

     საავტომობილო ტრანსპორტის  დეპარტამენტი:


   ჭინჭარაული გივი მიხეილის ძე – მთ. სპეციალისტი

   კიკოლაშვილი ნაზი  - უფრ.სპეციალისტი;


სარკინიგზო ტრანსპორტის დეპარტამენტი

   ოდიშელიძე ქეთევან  – მთ. სპეციალისტი

   გოგიშვილი დავით  – სპეციალისტი;

   პატურაშვილი მეგი  - სპეციალისტი;


საზღვაო და სპეციალური ტექნოლოგიური ტრანსპორტის დეპარტამენტი

   გორგოშიძე მანანა – სპეციალისტი.


საგზაო (ფაკულტეტსორისო) დეპარტამენტი


   ტურძილაძე დალი –  სპეციალისტი;

 

მანქანათმშენებლობის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია #500/1

   1.    ხვიჩია გივი ვლადიმერის ძე – ლაბ. ხელ-ლი (0.5)
   2.    დუმბაძე თეიმურაზ ნიკოლოზის ძე – მთ. სპეციალ. (ხელშ.)
   3.    ბაჩანაძე ვასილ ილოს ძე  _ უფრ. ლაბორანტი
   4.    ნადარაია ვალერი ვლადიმერის ძე  _ უფრ. ლაბორანტი
   5.    რობაქიძე აბესალომ გიორგის ძე  _ უფრ. ლაბორანტი
   6.    გაბუნია თამაზ დავითის ძე _ უფრ. ლაბორანტი
   7.    ანთიძე ნაირა მუსტაფას ას - უფრ. ლაბორანტი
   8.    ისაკაძე თამაზ – უფრ. ლაბორანტი (0.5)
   9.    ბაბაშვილი მერაბ ნოდარის ძე- უფრ. ლაბორანტი (0.5)
  10.    კაპანაძე გიური ივანეს ძე _ უფრ. ლაბორანტი (0,5)
  11.    ლალიანი ნინო მიხეილის ას – ლაბორანტი
  12.    ჭელიძე ნელი ზაქარიას ას _ ლაბორანტი
  13.    ვაშაკიძე თეონა ნიკოლოზის ას _ ლაბორანტი
  14.    აბრამიშვილი ირინე ნოდარის ას - ლაბორანტი
  15.    კორნიენკო სოფიო გიორგის ას - ლაბორანტი (0,5)
  16.    ჯაფარიძე ვახტანგ ზურაბის ძე _ ლაბორანტი
  17.    ქაშიბაძე ნაზი ვახტანგის ას _ ლაბორანტი(0,5)
  18.    ჩიღვინაძე ლალი გივის ას _ (0,5) _ 165 ლ
  19.    აფციაური თამარ სოლომონის ას _ ლაბორანტი (0,5)
  20.    ფოფხაძე გიორგი ზურაბის ძე - ლაბორანტი (0,5)
  21.    ჩეკურიშვილი დავით ბორისის ძე - უფრ. ლაბორანტი (ხელშ.)
  22.    დევანოზიშვილი ალექსანდრე ალბედის ძე - ლაბორანტი (0.5)

ტრანსპორტის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია #500/2

   1.    ტაბატაძე გოდერძი - ლაბ. ხელ-ლი
  2.    ბაშარული შოთა დავითის ძე - უფრ. ლაბორანტი
  3.    ხვიჩია ზურაბ გრიგოლის ძე - უფრ. ლაბორანტი
  4.    ჩალაძე მერაბ ინდიკოს ძე - უფრ. ლაბორანტი
  5.    გრიგორაშვილი მიხეილ თამაზის ძე - უფრ. ლაბორანტი
  6.     ჯავახიშვილი ხათუნა ვლადიმერის ასული - უფრ. ლაბორანტი
  7.    დემეტრაშვილი დავით ნოდარის ძე - უფრ. ლაბორანტი
  8.    მჭედლიძე კონსტანტინე -  უფრ. ლაბორანტი
  9.    ცქვიტინიძე ლალი ზაქარიას ას - უფრ. ლაბორანტი
  10.    ხვედელიძე მალხაზ ტარიელის ძე - ლაბორანტი
  11.    გლურჯიძე ვალერია სიმონის ას - ლაბორანტი
  12.    კიკვიძე ლარისა ოთარის ას - ლაბორანტი
                                            
  13.    მღებრიშვილი მალინა შალვას ას - ლაბორანტი
  14.    კანკაძე ალექსანდრე ჯემალის ძე - ლაბორანტი
  15.    რჩეულიშვილი ლუიზა მალხაზის ას - ლაბორანტი
  16.    სვანიძე თათია შამილის ას - ლაბორანტი (0,5)
  17.    ბაცაცაშვილი  ლიზი დავითის ას - ლაბორანტი (0,5)
  18.    მამალაძე ლევანი მერაბის ძე _ ლაბორანტი (0,5)
  19.    ქვაბელაშვილი ხატია ანტონის ას- ლაბორანტი (0,5)
  20.    დევანოზიშვილი ალექსანდრე ალბედის ძე - ლაბორანტი (0.5)ფაკულტეტის სპეციალისტები:

 1. ქურასბედიანი გიორგი ხვიჩას ძე – მთ. სპეციალისტი
 2. საბიაშვილი შუქრი კონსტანტინეს ძე - (ხელშ.)უფ. სპეციალისტი;

მენეჯერის სამსახური

 1. ქირია ვაჟა ირაკლის ძე – მთ. სპეციალისტი
 2. პაპუაშვილი ალექსანდრე ზურაბის ძე – მთ. სპეციალისტი
 3. ნემსაძე ზურაბი ყარამანის ძე – (ხელშ.)მთ. სპეციალისტი
 4. რუხაძე თენგიზი შალვას ძე – (ხელშ.) მთ. სპეციალისტი
 5. ელგენდარაშვილი ნატალია გურამის ას – უფ. სპეციალისტი;
 6. ჟავარენკო ლენა თენგიზის ას –უფ. სპეციალისტი;
 7. გოგოლაძე ნათია იგორის ას – უფ. სპეციალისტი;
 8. ლაზარაშვილი ზურაბ ამირანის ძე - უფ. სპეციალისტი;
 9. ზუბიაშვილი გიორგი მალხაზის ძე – სპეციალისტი;

პროფესორ-მასწავლებელთა რეგისტრაცია:

 1. მიქელაშვილი ნანა იოსების ას – (ხელშ.)მთ. სპეციალისტი
 2. კილაძე ქრისტინე თემურის ას – სპეციალისტი;
 3. სიმონტიევა გულიკო ისაკის ას – სპეციალისტი;
 4. ფალავანდიშვილი ნინო ვალენტინეს ას – სპეციალისტი;
 5. გოგნაძე ნინო დენისის ას  – სპეციალისტი;
 6. ლომიძე მარინე ალბერტის ას  – სპეციალისტი;  
 7. ცირეკიძე ნარგიზი ტრიფონის ას – სპეციალისტი;
 8. ურუშაძე ნანა ბიძინას ას – სპეციალისტი;


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

    თოფურია ნინო გივის ას – (ხელშ.) მთ. სპეციალისტი

    მაისურაძე გიორგი ალექსის ძე – სპეციალისტი;

    ყორანაშვილი ირინე თენგიზის ას – ( 0,5. ხელშ.)უფ. სპეციალისტი;


კომპიუტერული ცენტრი

      მღებრიშვილი ხათუნა არჩილის ასული - (ხელშ.)უფ. სპეციალისტი; 


ფაკულტეტის დეკანატის სპეციალისტები:

 1. ბარათელი მარინა ილუშას ას –უფ. სპეციალისტი;
 2. კოტრიკაძე-ფოცხიშვილი იამზე გაგის ას – უფ. სპეციალისტი;
 3. სვანაძე ინგა ჯორჯის ას –უფ. სპეციალისტი;
 4. კოპლატაძე მანანა რომანის ას – უფ. სპეციალისტი;
 5. შუბითიძე თამარ ბახვას ას – სპეციალისტი;
 6. დედანაშვილი ბელა გივის ას – სპეციალისტი;
 7. ნიაური თინათინ ზურაბის ას  – სპეციალისტი;
 8. მაისურაძე გიორგი ალექსის ძე – სპეციალისტი;


არქივარიუსი

      მაწიაშვილი თამარ ვლადიმერის ას