2019 წლის ზამთრის არდადეგების პერიოდის საპროექტო პრაქტიკის შესახებ

03/15/2019 2019 წლის ზამთრის არდადეგების პერიოდის საპროექტო პრაქტიკის შესახებ

2019 წლის 15 მარტი. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის
მენეჯერის სამსახურის მიერ არქიტექტურულ, სამშენებლო კომპანიებთნ და
რეგიონალურ/ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან დადებული მემორანდუმებისა
და ხელშეკრულებების საფუძველზე. 2019 წლის ზამთრის არდადეგების პერიოდში
განხორციელდა II-IV კურსის სტუდენტების საპროექტო პრაქტიკა, შემდეგ
კომპანიებთან და რეგიონალურ/ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან:

 

სიახლეებში დაბრუნება