სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


დადგენილება N01-06-02/64 სტუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/63 სტუ-ის პერსპექტიული განვითარების სამსახურის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/62 „კომერციული და კერძო სამართლის ინსტიტუტის“ სახელწოდების ცვლილებისა და მისი დებულების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/61 „სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რისკის მართვის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/60 სტუ-ის სასწავლო (საფაკულტეტო) ადმინისტრირების, ეკონომიკურ საქმიანობის, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების, საერთაშორისო და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ხარჯთაღრიცხვებსა და, შესაბამისად, 2019 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/59 სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატი) ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/58 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/57 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან „ბტ ტრენინგცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/56 სტუ-ის ფართობების იჯარით გაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/55 მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლების საათობრივი ანაზღაურების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/54 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით გამოსაცხადებელი კონკურსისთვის დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/53 სტუ-ს ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/52 სტუ-ს ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/51 სტუ-ს ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/50 სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტთან დიგიტალიზაციისა და კომპიუტერული მოდელირების სასწავლო, სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/49 სტუ-ს გაზმომარაგების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/48 სტუ-ს საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან კულტურის, ხელოვნების, ვიზუალური კომუნიკაციის სასწავლო ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების შექმნის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/47 ჩამოწერის შედეგად მიღებული ჯართის განკარგვის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/46 შპს „ვილა ძარასთვის“ დაკისრებული თანხების გრაფიკით გადახდის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/45 ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამტკიცებულ საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ


News 1 - 20 სულ 64
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 | შემდეგი | ბოლო ყველა