სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


დადგენილება N 01-06-02/40 სტუ-ის 2019 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/39 სასწავლო პროცესის ზედამხედველობის სისტემის მართვისა და ექსპლუატაციის ჯგუფის გაუქმების და მულტიმედიური, საკონფერენციო და უსაფრთხოების სისტემების მართვისა და ექსპლუატაციის საუნივერსიტეტო ცენტრის შქმნის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/38 სტუ-ის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/37 „მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების დამუშავება-ტესტირების საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისათვის“ სახელწოდების შეცვლის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/36 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტთან ახალგაზრდა მეწარმეთა ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/35 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სამრეწველო ინჟინერიის სასწავლო-კვლევითი ცენტრის შქმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/34 სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის სახელწოდების ცვლილების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/33 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „სანოტარო ლაბორატორიის“ შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/32 სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე „დიპლომატიური ოსტატობის სასწავლო-პრაქტიკული ლაბორატორიის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/31 სტუ-ის ფართობების იჯარით გაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/30 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 4 აპრილის N 751 განკარგულების „ბ“ პუნქტის საფუძველზე უნივერსიტეტის ბაზაზე ინტერდისციპლინური მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის შექმნისა და შესაბამისი ევროსტანდარტის სასწავლო პროგრამების დაფინანსების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/29 სტუ-ის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/28 სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე „სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერიის დეპარტამენტის“ შექმნის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/27 სტუ-ის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით კონკურსის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/26 სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და მისთვის დამატებითი პირობების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/25 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „პიარტექნოლოგიების სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიის“ შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/24 მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების დამუშავება-ტესტირების საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/23 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/22 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/21 სტუ-ის 2019 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ


News 1 - 20 სულ 40
პირველი | წინა. | 1 2 | შემდეგი | ბოლო ყველა